Vítajte na stránke obce Porúbka


Správne kompostovanie

KOmpostovanie

Počasie

meteoblue

Odkazy

Logo lekari

Logo PSK

Profil verejného obstarávateľa

 

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec

Porúbka verejným obstarávateľom

 

Identifikačné údaje:

Verejný obstarávateľ: Obec Porúbka
Sídlo: Porúbka 67, 086 12 Kurima
IČO: 00 322 512
DIČ: 2020778958
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: SK53 5600 0000 0036 4083 3004
Štatutárny zástupca: Mgr. Martina Stašová, starostka obce
Telefónne číslo: +421 54 7393237
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Stašová
Telefónne číslo: 0904 970 572
e-mail: obecporubka@gmail.sk

Profil

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce www.obec-porubka.sk  a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.  Základné informácie

Región
Horný Šariš

Samosprávny kraj
Prešovský

Mikroregión
Stredná Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov 228

Prvá písomná zmienka
1427

Kontakt

Obecný úrad Porúbka

Porúbka 67
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 739 32 37

Mobil:
+421 902 492 740

E-mail:
obecporubka@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 15:00

Utorok
8:00 - 15:00

Streda
8:00 - 15:00

Štvrtok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok
8:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka
12:00 - 13:00