Vítajte na stránke obce Porúbka


Správne kompostovanie

KOmpostovanie

Počasie

meteoblue

Odkazy

Logo lekari

Logo PSK

Harmonogram vývozu domového odpadu (smetné nádoby), plastov, skla a bielej techniky.

Ako správne kompostovať čitaj viac tu...

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Porúbka

Túto informáciu obec zverejňuje na základe požiadavky § 4 ods. (6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“). §4 ods. 6) zákona ,,Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

 

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Porúbka v roku 2022
je 48,90%.

 

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Porúbka v roku 2021
je 50,25%.

 

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Porúbka v roku 2020
je 53,30%.

Štatistika
ročné výkazy

V zmysle § 81 ods. 7 písm. j) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení obec na svojom webovom sídle zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu*) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

 

Ikona pdf Výkaz o komunálnom odpade za rok 2023

 

Ikona pdf Výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

 

Ikona pdf Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

 

V súvislosti z vývozom odpadu Vás upozorňujeme na tieto skutočnosti:

  • prosím aby ste rešpektovali vývozy odpadov a separovali zber
  • ak mate viac tuhého odpadu, ale aj iného odpadu než sa Vám zmestí do smetnej nádoby, tento pridajte v dobe vývozu do vreca vedľa smetnej nádoby
  • na vlečku sa môže vyvážať odpad, ktorý je rozložiteľný vhodny na kompostovanie
  • je prísny zákaz vyvážať odpad mimo vlečku a kontajnera
  • nesmie sa vyvážať tráva a konáre - toto sa môže vyvážať na kompostovisko na LÁSCE
  • stavebný odpad nahláste na obecný úrad, jeho vývoz Vám bude upresnený

V roku 2016 platí nový zákon o odpadoch, vyvážame aj papier a kovové obaly, postupne budete mať upresnený aj zber ostatných odpadov, to znamená že budete separovať viac odpadov a v nasledujúcom roku sa Vám sníži cena za vývoz odpadov.

Platí zákaz vypúšťania odpadových vôd do priekopy alebo na záhrady.

Požiadavky na vývoz žúmp treba hlasiť na obecný úrad mesiac dopredu tel. 054/7393237, +421 902 492 740.

Január

08.01 Plasty, kovy, nápojové kartóny
19.01. Komunálny odpad

Február

03.02. Sklo
05.02. Plasty, kovy, nápojové kartóny
16.02. Komunály odpad

Marec

02.03. Papier
04.03. Plasty, kovy, nápojové kartónyPapier
15.03. Komunálny odpad

Apríl

03.04. Plasty, kovy, nápojové kartóny
12.04. Komunálny odpad

Máj

04.05. Papier
10.05. Komunálny odpad
11.05. Plasty, kovy, nápojové kartóny
11.05. Sklo

Jún

05.06. Plasty, kovy, nápojové kartóny
07.06. Komunálny odpad
27.06. Elektroodpad

Júl

02.07. Plasty, kovy, nápojové kartóny
04.07. Komunálny odpad
06.07. Sklo

August

02.08. Komunálny odpad
07.08. Plasty, kovy, nápojové kartóny
17.08. Papier
30.08. Komunálny odpad

September

03.09. Plasty, kovy, nápojové kartóny
21.09. Sklo
27.09. Komunálny odpad

Október

05.10. Papier
09.10. Plasty, kovy, nápojové kartóny
25.10. Komunálny odpad
31.10. Elektroodpad

November

11.11. Plasty, kovy, nápojové kartóny
22.11. Komunálny odpad

December

09.12. Plasty, kovy, nápojové kartóny
14.12. Sklo
20.12. Komunálny odpad

Ikona pdf Vývoz odpadu na stiahnutie

Ikona pdf Ako správne triediť odpad, čo kam patrí

Ikona pdf Program odpadového hospodárstva obci Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2011-2015Základné informácie

Región
Horný Šariš

Samosprávny kraj
Prešovský

Mikroregión
Stredná Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov 228

Prvá písomná zmienka
1427

Kontakt

Obecný úrad Porúbka

Porúbka 67
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 739 32 37

Mobil:
+421 902 492 740

E-mail:
obecporubka@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 15:00

Utorok
8:00 - 15:00

Streda
8:00 - 15:00

Štvrtok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok
8:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka
12:00 - 13:00